Darchem Hybrid

Suurissa kohteissa, joissa tarvitaan tulisuojauksia, voidaan tehdä Darmatt & Darshield yhdistelmä. Näistä käytetään nimitystä Darchem Hybrid. Tällöin esimerkiksi toimilaitteen keskiosa, jossa normaalisti sijaitsee ohjauspaneeli rajakytkimien tai asennoittimen lisäksi suojataan tulilaatikolla, Darshield, ja muut osat, kuten suuri jousipakka ja sylinteriosa suojataan tulipeitteillä eli Darmatt tuotteella.

Darchem Hybrid


Yhteyshenkilöt

Yhteydenotto