Sähkötoimilaitteiden turvatoiminto

ma 26. elokuuta 2019 13.12.00

Perinteisesti toimilatteiden turvatoiminto on ollut pneumaattisten toimilaitteiden ominaisuus. Turvatoiminnolla tarkoitan tässä toimilaitteen toimintaa, jossa laitteiden käyttöenergia jostain syystä katkeaa. Pneumaattisissa toimilaitteissa paineilman loppuessa laite saadaan tekemään liike jousen avulla haluttuun turva-asentoon (auki tai kiinni). Tavallisessa sähkötoimilaitteessa sähkön katkeaminen aiheuttaa sen, että laite jää siihen asentoon, jossa on ollutkin. Joissain sovelluksissa tämä ei ole suotavaa ja paineilmaa ei välttämättä ole saatavilla.

Ratkaisuina ongelmaan on sähköhydraulinen toimilaite ja pienemmissä kokoluokissa myös kondensaattoreilla varustetut sähkötoimilaitteet. Sähköhydraulisessa toimilaitteessa kytkennät ja asettelut tehdään samalla lailla kuin sähkötoimilaitteessa, mutta moottorina toimiikin hydrauliikkaan perustuva suljettu järjestelmä. Turvatoiminto tehdään tässäkin jousella ja toiseen asentoon laite saadaan hydraulipumpun avulla. Yhteno erona pneumaattiseen toimilaitteeseen on käsikäyttö, joka saadaan halutessaan laitteeseen. Myöskin asento- ja diagnostiikkatiedot saadaan suoraan toimilaitteesta eikä tarvita erilisiä laitteita siihen rooliin. Jos prosessia halutaan hallita esimerkiksi väylän välityksellä, niin tämä onnistuu helposti kortin lisäyksellä.

Lisätietoja tuotteesta

Uutisen kuva

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: